Điều khoản sử dụng

ThietkewebCanTho.Amz.Vn  là một trang Web là một website của Công ty TNHH AMZ dùng để giới thiệu thông tin về Sản phẩm (Website, Phần mềm) - Dịch vụ (đang cung cấp) trên mạng Internet.

Đây là Website riêng của Công ty nên chúng tôi chỉ cung cấp thông tin cho Quý khách. Có nghĩa là chúng tôi không cung cấp công cụ để Quý khách có thể đăng tải thông tin một cách tự do.

Website do AMZ xây dựng và điều hành. Website chứa hoặc có thể chứa các văn bản, đồ hoạ, các liên kết, dữ liệu khác (gọi chung là "nội dung") được định dạng, tổ chức để người sử dụng có thể truy cập tới được.

Ngoài các nội dung trên tại website này thì chúng tôi không chịu trách nhiệm khi Quý khách truy cập liên tục vào các Website khác không liên quan.

AMZ.vn