Chính sách bảo mật

ThietkewebCanTho.Amz.Vn  là một trang Web là một website của Công ty TNHH AMZ dùng để giới thiệu thông tin về Sản phẩm (Website, Phần mềm) - Dịch vụ (đang cung cấp) trên mạng Internet.

Ngoài trường hợp Quý khách gửi yêu cầu liên hệ với chúng tôi về Sản phẩm (Website, Phần mềm) - Dịch vụ (đang cung cấp) do bạn tự gửi đến chúng tôi thì chúng tôi không Ghi nhận bất kỳ một thông tin nào khác riêng tư của Quý khách.

Ngoài trường hợp trên, Quý khách vui lòng kiểm tra lại các Tab website khác trên cùng một trình duyệt, tránh trường hợp giả mạo, lẫn lộn yêu cầu thông tin trái phép.

Chúng tôi khuyến khích Quý khách xem xét các chính sách bảo mật thông tin của các site khác đó để có thể hiểu cách thức họ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn khi Quý khách truy cập đồng thời một lúc nhiểu website.

Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho các thông tin trên website của chúng tôi và không áp dụng cho các website khác không phải thuộc sở hữu của chúng tôi.

AMZ.vn