Website Công ty Cổ phần Dii

Thiết kế web Cần Thơ
Thiết kế Web Doanh Nghiệp

Website: diico.vn - Loại: Web Doanh nghiệp.

Xuất phát từ nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao của Doanh nghiệp; Xuất phát từ tấm lòng và tầm nhìn của Ban lãnh đạo. Công ty cổ phần Dii (www.diico.vn) được thành lập vào 27/4/2011 với mục tiêu xây dựng những Sản Phẩm, Dịch Vụ có giá trị thiết thực cho Người Đi Làm và Doanh Nghiệp. DIICO cam kết không ngừng nỗ lực để trở thành đối tác chiến lược của các Doanh nghiệp trên con đường xây dựng và nâng tầm nguồn nhân lực.

Đối với người đi làm, DIICO hướng tới các công cụ, sản phẩm và các hoạt động nhằm mục tiêu (1) Nâng cao tư duy và kiến thức về nghề nghiệp cho người đi làm; (2) Nâng cao kỹ năng và năng lực làm việc cho người đi làm; (3) Tạo môi trường để người đi làm cọ sát, nâng cao năng lực và thái độ làm việc. DIICO phấn đấu trở thành một đối tác nghề nghiệp của các bạn trẻ một cách bền vững.

Sản phẩm

Dịch vụ

Domain & Hosting

Amz - Các sản phẩm Website, Phần mềm đã thực hiện

Vừa thực hiện

Các sản phẩm chúng tôi cung ứng dịch vụ cho khách hàng và đối tác vừa xây dựng và triển khai.

Nhận yêu cầu

Ghi nhận yêu cầu, phân tích yêu cầu, phác thảo sao cho đáp ứng yêu cầu khách hàng. Có thể Demo trực quan hoặc diễn giải bằng văn bản.

Phân tích - Cài đặt

Từ yêu cầu khách hàng phân tích chương trình và cài đặt thực thi hoàn chỉnh thông qua bước kiếm tra hiệu chỉnh lặp lại cho đến khi hết các lỗi.

Vận hành - Bàn giao

Triển khai thực tế, vận hành thử và kiểm tra đảm bảo tính năng và hiệu suất. Cuối cùng là hướng dẫn sử dụng, bàn giao, nghiệm thu sản phẩm hoàn chỉnh.