Website Cơ sở đào tạo Tin học Rạch Giá

Thiết kế web Cần Thơ
Thiết kế website Doanh nghiệp


Website: tinhoconline.com.vn - Loại: Web Doanh nghiệp đào tạo.

- Đào tạo tin học trình độ A, B Quốc gia.
- Các lớp chuyên đề ngắn hạn: Corel draw, Photoshop, Powerpoint, Auto CAD.
- Cài đặt, sữa chữa máy tính, quản trị phòng Games.
- Kinh doanh dịch vụ Internet.

Sản phẩm

Dịch vụ

Domain & Hosting

Amz - Các sản phẩm Website, Phần mềm đã thực hiện

Vừa thực hiện

Các sản phẩm chúng tôi cung ứng dịch vụ cho khách hàng và đối tác vừa xây dựng và triển khai.

Nhận yêu cầu

Ghi nhận yêu cầu, phân tích yêu cầu, phác thảo sao cho đáp ứng yêu cầu khách hàng. Có thể Demo trực quan hoặc diễn giải bằng văn bản.

Phân tích - Cài đặt

Từ yêu cầu khách hàng phân tích chương trình và cài đặt thực thi hoàn chỉnh thông qua bước kiếm tra hiệu chỉnh lặp lại cho đến khi hết các lỗi.

Vận hành - Bàn giao

Triển khai thực tế, vận hành thử và kiểm tra đảm bảo tính năng và hiệu suất. Cuối cùng là hướng dẫn sử dụng, bàn giao, nghiệm thu sản phẩm hoàn chỉnh.