Lưu trữ Website - Hosting

dịch vụ lưu trữ website chuyên nghiệp là giải pháp phù hợp cho các doanh nghiệp cũng như cá nhân muốn có một website giới thiệu, giao dịch thương mại trên mạng một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí

  • Hỗ trợ đầy đủ PHP, Joomla, Cpanel, ASP.NET, MSSQL, MySQL,…
  • Miễn phí khởi tạo.
  • Miễn phí Control Panel.
  • Quản lý dễ dàng, dễ sử dụng.
  • Nâng cấp mở rộng linh hoạt tức thì.
  • Công nghệ phần cứng mới nhất.

Gói dịch vụ B1 B2 S1 S2 S3 S4 S5
Phí/tháng 32.000 vnđ 55.000 vnđ 95.000 vnđ 125.000 vnđ 150.000 vnđ 235.000 vnđ 350.000 vnđ
Dung lượng 300 MB 600 MB 1 G 1.5 G 3 G 5 G 15 G
Email POP3/SMTP/IMAP/web 10 15 50 100 200 300 500
Băng thông(GB) 5 GB 10 GB 20 GB 30 GB 80 GB 100 GB 150 GB
Database 1 3 5 10 20 25 50
Sub-Domains 1 3 5 10 30 50 100
Website 1 1 1 2 3 5 10
Domain Pointers 1 1 2 5 30 50 100
PHP4/5, GD2
SSH Access
Ftp Accounts 1 1 5 10 30 50 100
Backup Hàng tuần
Khác CGI Access, PHP Access, SpamAssassin, Catch-All E-mail, SSL Access, Cron Jobs, System Info, Protected Directories,
DNS Control
Bổ sung Thêm 1GB băng thông: 20.000 vnđ/tháng
Thêm 1 Database: 30.000 vnđ/tháng
Thêm 100MB dung lượng: 30.000 vnđ/tháng

Gói dịch vụ B1 B2 S1 S2 S3 S4 S5
Phí/tháng 32.000 vnđ 55.000 vnđ 95.000 vnđ 125.000 vnđ 150.000 vnđ 235.000 vnđ 350.000 vnđ
Dung lượng 300 MB 600 MB 1 G 1.5 G 3 G 5 G 15 G
Email POP3/SMTP/IMAP/web 10 15 50 100 200 300 500
Băng thông(GB) 5 GB 10 GB 20 GB 30 GB 80 GB 100 GB 150 GB
Database 1 3 5 10 20 25 50
Sub-Domains 1 3 5 10 30 50 100
Website 1 1 1 2 3 5 10
Domain Pointers 1 1 2 5 30 50 100
ASP / ASP.net / PHP
ASP.NET 2.0 / 3.5
IIS7
Ftp Accounts 1 1 5 10 30 50 100
Backup Hàng tuần
Khác CGI Access, PHP Access, SpamAssassin, Catch-All E-mail, SSL Access, Cron Jobs, System Info, Protected Directories,
DNS Control
Bổ sung Thêm 1GB băng thông: 20.000 vnđ/tháng
Thêm 1 Database: 30.000 vnđ/tháng
Thêm 100MB dung lượng: 30.000 vnđ/tháng

Sản phẩm

Dịch vụ

Domain & Hosting

Amz - Các sản phẩm Website, Phần mềm đã thực hiện

Vừa thực hiện

Các sản phẩm chúng tôi cung ứng dịch vụ cho khách hàng và đối tác vừa xây dựng và triển khai.

Nhận yêu cầu

Ghi nhận yêu cầu, phân tích yêu cầu, phác thảo sao cho đáp ứng yêu cầu khách hàng. Có thể Demo trực quan hoặc diễn giải bằng văn bản.

Phân tích - Cài đặt

Từ yêu cầu khách hàng phân tích chương trình và cài đặt thực thi hoàn chỉnh thông qua bước kiếm tra hiệu chỉnh lặp lại cho đến khi hết các lỗi.

Vận hành - Bàn giao

Triển khai thực tế, vận hành thử và kiểm tra đảm bảo tính năng và hiệu suất. Cuối cùng là hướng dẫn sử dụng, bàn giao, nghiệm thu sản phẩm hoàn chỉnh.