Đăng ký Tên miền - Domain

Tên miền có 2 dạng: tên miền Việt Namtên miền quốc tế

  • Tên miền Việt Nam cấp 2: www.tencongty.vn
  • Tên miền Việt Nam cấp 3: www.tencongty.com.vn  (.net.vn, org.vn, .gov.vn, .biz.vn…)
  • Tên miền quốc tế: www.tencongty.com (.net, .org, .biz, .info,….)
Nguyên tắc : chủ thể nào đăng ký trước sẽ được cấp phát trước và tên miền chỉ thuộc quyền sở hữu của chính chủ thể đã đăng ký, vì vậy Qúy khách phải nhanh chân đăng ký để bảo vệ thương hiệu cũng như sản phẩm hàng hóa của chính mình.

Đăng ký nhanh tay có ngay thương tên miền để bảo vệ thương hiệu của doanh nghiệp và khẳng định thương hiệu của chính mình trên internet.


Tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì/năm Chi phí năm đầu Lưu ý
.vn 350.000 vnđ 480.000 vnđ 830.000 vnđ
.com.vn
.net.vn
.biz.vn
350.000 vnđ 350.000 vnđ 700.000 vnđ
.org.vn .info.vn 200.000 vnđ 200.000 vnđ 400.000 vnđ - Org.vn: Chỉ cơ quan, tổ chức được đăng ký
- Gov.vn: Chỉ cơ quan, tổ chức nhà nước được đăng ký
- Int.vn: Chỉ cơ quan, tổ chức nước ngoài được đăng ký
.edu.vn .pro.vn
.gov.vn .health.vn
.ac.vn .int.vn
.name.vn 30.000 vnđ 30.000 vnđ 60.000 vnđ
Tên miền địa giới hành chính 200.000 vnđ 200.000 vnđ 400.000 vnđ

Tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì/năm Chi phí năm đầu
.com, .net Miễn phí 230.000 vnđ 230.000 vnđ
.org Miễn phí 250.000 vnđ 250.000 vnđ
.biz Miễn phí 230.000 vnđ 230.000 vnđ
.info Miễn phí 230.000 vnđ 230.000 vnđ
.asia Miễn phí 355.000 vnđ 355.000 vnđ
.eu Miễn phí 245.000 vnđ 245.000 vnđ
.us Miễn phí 200.000 vnđ 200.000 vnđ
.me Miễn phí 315.000 vnđ 315.000 vnđ

Sản phẩm

Dịch vụ

Domain & Hosting

Amz - Các sản phẩm Website, Phần mềm đã thực hiện

Vừa thực hiện

Các sản phẩm chúng tôi cung ứng dịch vụ cho khách hàng và đối tác vừa xây dựng và triển khai.

Nhận yêu cầu

Ghi nhận yêu cầu, phân tích yêu cầu, phác thảo sao cho đáp ứng yêu cầu khách hàng. Có thể Demo trực quan hoặc diễn giải bằng văn bản.

Phân tích - Cài đặt

Từ yêu cầu khách hàng phân tích chương trình và cài đặt thực thi hoàn chỉnh thông qua bước kiếm tra hiệu chỉnh lặp lại cho đến khi hết các lỗi.

Vận hành - Bàn giao

Triển khai thực tế, vận hành thử và kiểm tra đảm bảo tính năng và hiệu suất. Cuối cùng là hướng dẫn sử dụng, bàn giao, nghiệm thu sản phẩm hoàn chỉnh.